Tillbaka

labetalol
Trandate

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertensiv kris. Hypertoni under graviditet.

Förbehåll / Kommentar

Trandate ingår inte i läkemedelsförmånen.

Labetalol är miljöklassificerat.

Motivering

Betydande klinisk erfarenhet också under graviditet. Rekommenderas i lokala vårdprogram. Kombination av beta- och alfablockad ger god blodtryckssänkande effekt, vilket är gynnsamt vid svårkontrollerat blodtryck och hypertensiva kristillstånd av olika genes. Finns även i intravenös beredningsform.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw-Hill, 11:e upplagan 2006.
  2. Podymow T, August P. Update on the use of antihypertensive drugs in pregnancy. Hypertension. 2008;51:960-9 PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar