Tillbaka

hydroklortiazid
Hydroklortiazid ..., Esidrex

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Långsamt insättande effekt. Doser rekommenderas till 12,5-50 mg. Beakta risk för elektrolytrubbningar och metabola biverkningar vid de högre doserna. Metabola biverkningar är sällsynta vid låg dosering: 12,5-25 mg/dygn. Kombination med betablockerare kan ha en ogynnsam metabol effekt.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Hydroklortiazid är miljöklassificerat.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Väldokumenterad tiazid med avseende på morbiditet och mortalitet vid hypertonibehandling vilket den stora ALLHAT-studien ytterligare bekräftat.

Tiaziddiuretika har en gynnsam effekt på kalciummetabolismen och kan vara positivt för att förebygga osteoporotiska frakturer.

Terapitradition får avgöra om hydroklortiazid (t.ex. Esidrex) eller bendroflumetiazid (t.ex. Salures) ska användas.


Utredningsmaterial och referenser

 1. STOP I: Dahlof B, Lindholm LH, Hansson L, Schersten B, Ekbom T, Wester PO. Morbidity and mortality in the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension (STOP-Hypertension). Lancet 1991;338:1281-5. PubMed
 2. HAPPHY: Wilhelmsen L, Berglund G, Elmfeldt D, Fitzsimons T, Holzgreve H, Hosie J et al. Beta-blockers versus diuretics in hypertensive men: main results from the HAPPHY trial. J Hypertens 1987;5:561-72. PubMed
 3. MRC: Medical Research Council trial of treatment of hypertension in older adults: principal results. MRC Working Party. BMJ 1992;304:405-12. PubMed
 4. STOP-2: Hansson L, Lindholm LH, Ekbom T, Dahlof B, Lanke J, Schersten B et al. Randomised trial of old and new antihypertensive drugs in elderly patients: cardiovascular mortality and morbidity the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 study. Lancet 1999;354:1751-6. PubMed
 5. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA. 2002;288:2981-97. PubMed 
 6. Psaty BM, Lumley T, Furberg CD, Schellenbaum G, Pahor M, Alderman MH, Weiss NS. Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used as first-line agents: a network meta-analysis. JAMA. 2003;289:2534-44. PubMed
 7. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA. 2003;289:2560-72. PubMed
 8. SBU-rapport nr 170, 2004. Måttligt förhöjt blodtryck. SBU
 9. NICE. Management of hypertension guidance. BMJ 2011;343
 10. Kostis JB, Wilson AC, Freudenberger RS, Cosgrove NM, Pressel SL, Davis BR; SHEP Collaborative Research Group. Long-term effect of diuretic-based therapy on fatal outcomes in subjects with isolated systolic hypertension with and without diabetes. Am J Cardiol. 2005;95:29-35. PubMed
 11. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al. 2013 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
 12. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar