Tillbaka

hydroklortiazid + amilorid
Amiloferm, Normorix, Sparkal

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Kombination med betablockerare kan ha en ogynnsam metabol effekt.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Hydroklortiazid och amilorid är miljöklassificerade.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Normorix mite/Normorix är kombinationspreparat där tiazidkomponenten är väldokumenterad med avseende på morbiditet och mortalitet vid hypertonibehandling, vilket den stora ALLHAT-studien ytterligare bekräftat.

Långsamt insättande effekt. Beakta risk för elektrolytrubbningar och metabola biverkningar vid högre doser. Vid låg dosering är metabola biverkningar sällsynta. Kombinationen med amilorid är motiverad på grund av dess kalium- och magnesiumsparande effekt. Tiaziddiuretika har en gynnsam effekt på kalciummetabolismen och kan vara positivt för att förebygga osteoporotiska frakturer.


Utredningsmaterial och referenser

 1. STOP I: Dahlof B, Lindholm LH, Hansson L, Schersten B, Ekbom T, Wester PO. Lancet 1991;338:1281-5. PubMed
 2. HAPPHY: Wilhelmsen L, Berglund G, Elmfeldt D, Fitzsimons T, Holzgreve H, Hosie J et al. Beta-blockers versus diuretics in hypertensive men: main results from the HAPPHY trial. J Hypertens 1987;5:561-72. PubMed
 3. Psaty BM, Lumley T, Furberg CD, Schellenbaum G, Pahor M, Alderman MH, Weiss NS. Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used as first-line agents: a network meta-analysis. JAMA. 2003;289:2534-44. PubMed
 4. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA. 2003;289:2560-72. PubMed
 5. NICE. Management of hypertension guidance. BMJ 2011;343
 6. Siscovick DS, Raghunathan TE, Psaty BM, Koepsell TD, Wicklund KG, Lin X et al. Diuretic therapy for hypertension and the risk of primary cardiac arrest. N Engl J Med 1994;330:1852-6. PubMed
 7. MRC: Medical Research Council trial of treatment of hypertension in older adults: principal results. MRC Working Party. BMJ 1992;304:405-12. PubMed
 8. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA. 2002;288:2981-97. PubMed 
 9. SBU-rapport nr 170, 2004. Måttligt förhöjt blodtryck. SBU
 10. Kostis JB, Wilson AC, Freudenberger RS, Cosgrove NM, Pressel SL, Davis BR; SHEP Collaborative Research Group. Long-term effect of diuretic-based therapy on fatal outcomes in subjects with isolated systolic hypertension with and without diabetes. Am J Cardiol. 2005;95:29-35. PubMed
 11. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al. 2013 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
 12. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar