Tillbaka

bendroflumetiazid
Salures

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Flack dos-responskurva gör att dosen 2,5 mg per dag ofta är tillräcklig. Oftast bättre att kombinera med annat preparat vid otillfredsställande blodtryckskontroll.

Kombination med betablockerare kan ha en ogynnsam metabol effekt.

Bendroflumetiazid är miljöklassificerat.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Tiazidlikt preparat som räknas till gruppen tiaziddiuretikum.

Långsamt insättande effekt. Metabola biverkningar är sällsynta vid låg dos (2,5 - 5 mg/dygn). Tiaziddiuretika har en gynnsam effekt på kalciummetabolismen och kan vara positivt för att förebygga osteoporotiska frakturer.

Det finns ingen anledning att använda generiskt bendroflumetiazid med kaliumtillsats, som är dyrare och där den lilla kaliumtillsatsen är av marginell betydelse. Bättre att i så fall kombinera med kaliumsparare.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA. 2003;289:2560-72. PubMed
  2. SBU-rapport nr 170, 2004. Måttligt förhöjt blodtryck. SBU
  3. NICE. Management of hypertension guidance. BMJ 2011;343
  4. HAPPHY: Wilhelmsen L, Berglund G, Elmfeldt D, Fitzsimons T, Holzgreve H, Hosie J et al. Beta-blockers versus diuretics in hypertensive men: main results from the HAPPHY trial. J Hypertens 1987;5:561-72. PubMed
  5. MRC: MRC trial of treatment of mild hypertension: principal results. Medical Research Council Working Party. BMJ 1985;291:97-104. PubMed
  6. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA. 2002;288:2981-97. PubMed 
  7. Psaty BM, Lumley T, Furberg CD, Schellenbaum G, Pahor M, Alderman MH, Weiss NS. Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used as first-line agents: a network meta-analysis. JAMA. 2003;289:2534-44. PubMed
  8. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al. 2013 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
  9. Kostis JB, Wilson AC, Freudenberger RS, Cosgrove NM, Pressel SL, Davis BR; SHEP Collaborative Research Group. Long-term effect of diuretic-based therapy on fatal outcomes in subjects with isolated systolic hypertension with and without diabetes. Am J Cardiol. 2005;95:29-35. PubMed
  10. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar