Tillbaka

kandesartan + hydroklortiazid
Candesartan/Hydrochlorothiazide ..., Atacand Plus, Candemox Comp, Candesarstad Comp

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

För att uppnå en additiv eller synergistisk effekt på blodtrycket vid behandling av hypertoni är det oftast motiverat med samtidigt tillägg av hydroklortiazid. Av följsamhets- och kostnadsskäl förordas en fast kombination.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Kandesartan och hydroklortiazid är miljöklassificerade.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Meta-analyser har visat jämförbara effekter av ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockare (ARB) vid behandling av hypertoni. Tiazidtillägg förstärker effekten och är oftast motiverad hos hypertonipatienter.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lithell H, Hansson L, Skoog I, Elmfeldt D, Hofman A, Olofsson B et al. The Study on Cognition and Prognosis in the Elderly (SCOPE): principal results of a randomized double-blind intervention trial. J Hypertens 2003;21:875-86. PubMed 
  2. SBU-rapport nr 170, 2004. Måttligt förhöjt blodtryck. SBU
  3. NICE. Management of hypertension guidance. BMJ 2011;343
  4. ESH/ESC Guidelines. J Hypertens. 2007;25:1105-87. PubMed
  5. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al. 2013 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
  6. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar