Tillbaka

hydroklortiazid + losartan
Losartan/Hydrochlorothiazide …, Losarstad Comp, Marozid

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

För att uppnå en additiv eller synergistisk effekt på blodtrycket vid behandling av hypertoni är det oftast motiverat med samtidigt tillägg av hydroklortiazid. Av följsamhets- och kostnadsskäl förordas en fast kombination.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Losartan och hydroklortiazid är miljöklassificerade.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Meta-analyser har visat jämförbara effekter av ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockare (ARB) vid behandling av hypertoni. Tiazidtillägg förstärker effekten och är oftast motiverad hos hypertonipatienter.

Optimal hypertonidos av losartan är 50-100 mg. Kostnadseffektiva preparat med generiskt losartan i fast kombination med antingen 12,5 eller 25 mg hydroklortiazid finns tillgängliga.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU-rapport nr 170, 2004. Måttligt förhöjt blodtryck. SBU
  2. NICE. Management of hypertension guidance. BMJ 2011;343
  3. Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE, Julius S, Beevers G, de Faire U et al. for the LIFE study group: Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359:995-1003. PubMed
  4. Lindholm L, Ibsen H, Dahlöf B, Devereux RB, Beevers G, de Faire U et al. for the LIFE study group: Cardiovascular morbidity and mortality in patients with diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359:1004-10. PubMed
  5. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al. 2013 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
  6. Matchar DB, McCrory DC, Orlando LA, Patel MR, Patel UD et al. Systematic review: comparative effectiveness of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers for treating essential hypertension. Ann Intern Med. 2008 Jan 1;148(1):16-29. Epub 2007 Nov 5. Review. PubMed
  7. Strippoli GF, Craig M, Deeks JJ, Schena FP, Craig JC. Effects of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor antagonists on mortality and renal outcomes in diabetic nephropathy: systematic review. BMJ. 2004 Oct 9;329(7470):828. Epub 2004 Sep 30. Review. PubMed
  8. Dickstein K, Kjekshus J; OPTIMAAL Steering Committee of the OPTIMAAL Study Group. Effects of losartan and captopril on mortality and morbidity in high-risk patients after acute myocardial infarction: the OPTIMAAL randomised trial. Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan. Lancet. 2002 Sep 7;360(9335):752-60. PubMed
  9. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar