Tillbaka

amlodipin
Amlodipin …, Amlodistad, Norvasc

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Amlodipin är miljöklassificerat. Nifedipin har en bättre miljöklassificering än övriga dihydropyridiner, men är inte aktuell på grund av sämre dokumentation och högre pris. Amlodipin har en bättre miljöklassificering än felodipin.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Väldokumenterad kärlselektiv kalciumantagonist som ingår i gruppen av förstahandsmedel för hypertonibehandling. Långsamt insättande effekt och längre effektduration kan vara en fördel jämfört med felodipin.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al. 2013 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
  2. Julius S, Kjeldsen SE, Weber M, Brunner HR, Ekman S, Hansson L et al. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised trial. Lancet 2004;363:2022-31. PubMed
  3. Dahlöf B, Sever P, Poulter N, Wedel H, Beevers G, Caulfield M et al.: Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA). Lancet 2005;366:895-906. PubMed
  4. Jamerson K, Weber MA, Bakris GL, Dahlöf B, Pitt B, Shi V et al. Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk patients (ACCOMPLISH-studien). N Engl J Med 2008;359:2417-28. PubMed
  5. NICE. Management of hypertension guidance. BMJ 2011;343. PubMed
  6. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar