Tillbaka

losartan
Losartan …, Losarstad

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Som singelpreparat eller i kombination med tiazid eller amlodipin. 100 mg/dygn är den bäst dokumenterade dosen vid hypertoni.

Hypertoni vid diabetes mellitus med eller utan nefropati bör behandlas med ACE-hämmare eller ARB. Vid hypertoni bör ACE-hämmare och ARB inte kombineras på grund av risk för njurpåverkan och hyperkalemi. För optimal blodtrycksbehandling ofta lämpligt att kombinera med 12,5-50 mg hydroklortiazid.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Losartan är miljöklassificerat.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Meta-analyser har visat jämförbara effekter av ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockare (ARB) vid behandling av hypertoni. Expertrådet bedömer vidare att effekterna av angiotensinreceptorblockad vid hypertoni är klasseffekter som kan åstadkommas av samtliga ARB. Studier rekommenderar behandlingdos 100 mg vid hypertoni.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU-rapport nr 170, 2004. Måttligt förhöjt blodtryck. SBU 
  2. NICE. Management of hypertension guidance. BMJ 2011;343. PubMed
  3. ELITE II: Pitt B, Poole-Wilson PA, Segal R, Martinez FA, Dickstein K, Camm AJ et al. Effect of losartan compared with captopril on mortality in patients with symptomatic heart failure: randomised trial--the Losartan Heart Failure Survival Study ELITE II. Lancet 2000;355:1582-7. PubMed
  4. Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE, Julius S, Beevers G, de Faire U et al. for the LIFE study group: Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359:995-1003. PubMed 
  5. Lindholm L, Ibsen H, Dahlöf B, Devereux RB, Beevers G, de Faire U et al. for the LIFE study group: Cardiovascular morbidity and mortality in patients with diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002;359:1004-10. PubMed
  6. Matchar DB, McCrory DC, Orlando LA, Patel MR, Patel UD, Patwardhan MB et al. Systematic review: comparative effectiveness of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers for treating essential hypertension. Ann Intern Med. 2008 Jan 1;148(1):16-29. Epub 2007 Nov 5. Review. PubMed
  7. Strippoli GF, Craig M, Deeks JJ, Schena FP, Craig JC. Effects of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor antagonists on mortality and renal outcomes in diabetic nephropathy: systematic review. BMJ. 2004 Oct 9;329(7470):828. Epub 2004 Sep 30. Review. PubMed
  8. Dickstein K, Kjekshus J; OPTIMAAL Steering Committee of the OPTIMAAL Study Group. Effects of losartan and captopril on mortality and morbidity in high-risk patients after acute myocardial infarction: the OPTIMAAL randomised trial. Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan. Lancet. 2002 Sep 7;360(9335):752-60. PubMed
  9. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al. 2013 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
  10. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar