Tillbaka

kandesartan
Candesartan ..., Amias, Candesarstad, Kairasec, Kandrozid

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Används som alternativ till ACE-hämmare till exempel hos patienter med intolerans och där RAAS-blockad är önskvärd.

Används som singelpreparat eller i kombination med tiazid eller amlodipin.

Hypertoni vid diabetes mellitus med eller utan nefropati bör behandlas med ACE-hämmare eller ARB. Vid hypertoni bör ACE-hämmare och ARB inte kombineras på grund av risk för njurpåverkan och hyperkalemi. För optimal blodtrycksbehandling är det ofta lämpligt att kombinera med 12,5-50 mg hydroklortiazid.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Kandesartan är miljöklassificerat.

Motivering

Kandesartan har en hög receptoraffinitet, vilket gör att läkemedlet kan doseras en gång dagligen.

Kandesartan har visat klar reduktion av strokeinsjuknande och kardiovaskulär död. Expertrådet bedömer att effekterna av angiotensinreceptorblockad är klasseffekter som kan åstadkommas av samtliga angiotensinreceptorblockerare (ARB). Kandesartan är ett alternativ till losartan med fler möjliga dostitreringssteg.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lithell H, Hansson L, Skoog I, Elmfeldt D, Hofman A, Olofsson B, Trenkwalder P, Zanchetti A. The Study on Cognition and Prognosis in the Elderly (SCOPE): principal results of a randomized double-blind intervention trial.. J Hypertens 2003;21:875-86. PubMed 
  2. SBU-rapport nr 170, 2004. Måttligt förhöjt blodtryck. SBU
  3. NICE. Management of hypertension guidance. BMJ 2011;343. PubMed
  4. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al. 2013 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
  5. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar