Tillbaka

ramipril
Ramipril …, Triatec

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Kvinnor har en något större tendens till biverkning med hosta än män, liksom patienter med luftrörsbesvär.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Ramipril är miljöklassificerat.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Väldokumenterad ACE-hämmare där lång erfarenhet finns. ACE-hämmare bör vara förstahandsmedel för patienter med diabetes. Kan med fördel ges i endos vid hypertonibehandling.

Enalapril och ramipril bedöms likvärdiga ur effektsynpunkt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU-rapport nr 170, 2004. Måttligt förhöjt blodtryck. SBU
  2. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al. 2013 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
  3. NICE. Management of hypertension guidance. BMJ 2011;343.
  4. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar