Tillbaka

digoxin
Digoxin BioPhausia

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt

Förbehåll / Kommentar

Preparatet har ett smalt terapeutiskt intervall. Dosreduktion krävs vid njursvikt. Ökad mortalitet finns rapporterat för kvinnor i post-hoc studier där dosering är extra viktigt.

Miljörisk vid användning av digoxin kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Hjärtglykosid med lång terapitradition. Har positiv inotrop effekt vilket kan vara gynnsamt ur symtomatisk synvinkel vid hjärtsvikt. Förlänger A_V överledningen och har därför en frekvenssänkande effekt vid snabbt förmaksflimmer/fladder, särskilt i vila. Frekvensreglering är viktigt i synnerhet vid hjärtsvikt.

Preparatet har ett smalt terapeutiskt intervall, var observant på digitalisintoxikation speciellt vid sviktande njurfunktion till exempel då man blir äldre.


Utredningsmaterial och referenser

  1. The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients with heart failure. The Digitalis Investigation Group. N Engl J Med 1997;336:525-33. PubMed
  2. Hallberg P, Lindbäck J, Lindahl B. Digoxin and mortality in atrial fibrillation: a prospective cohort study. Eur J Clin Pharmacol. 2007;63:959-71. PubMed
  3. Rathore SS, Wang Y, Krumholz HM. Sex-based differences in the effect of digoxin for the treatment of heart failure. N Engl J Med. 2002;347:1403-11. PubMed
  4. Vamos M, Erath JW, Hohnloser SH. Digoxin-associated mortality:a systematic review and meta-analysis of the literature, Eur Heart J. 2015;36:1831-8. PubMed
  5. Ziff OJ, Lane DA, Samra M, Griffith M, Kirchhof P, Lip GY et al. Safety and efficacy of digoxin: systematic review and meta-analysis of observational and controlled trial data. BMJ. 2015;351:h4451. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar