Tillbaka

amilorid
Amilorid Mylan

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Kaliumsparare

Förbehåll / Kommentar

Amilorid är miljöklassificerat.

Motivering

Amilorid används som kalium- och magnesiumsparare vid långtidsbehandling med diuretika för att förebygga saltbalansrubbningar som i sin tur kan ge allvarliga hjärtarytmier. Kaliumsparare är i allmänhet att föredra framför kaliumsubstitution.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Information från Läkemedelsverket 1:2006. Hjärtsvikt och asymtomatisk vänsterkammardysfunktion. Läkemedelsverket
  2. Goodman & Gilman. The Pharmacological Basis of Therapeutics 11:e upplagan (2006) s.757-759
  3. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar