Tillbaka

oxytocin
Oxytocin Pilum

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Uteruskontraherande medel för stimulering av förlossningsarbete.

Förbehåll / Kommentar

Oxytocin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Väldokumenterad och effektiv behandling vid ovanstående indikation.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Current Obstetrics and Gynecology. De Cherney AH, Nathan L Lange Medical Books 2003.
  2. McDonald SJ, Abbot JM, Higgins SP. Prophylactic ergometrine-oxytocin versus oxytocin for the third stage of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4, 2008. Cochrane

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi