Tillbaka

klindamycin
Dalacin

2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bakteriell vaginos

Förbehåll / Kommentar

Lokalbehandling med ringa systemeffekt.

Klindamycin är miljöklassificerat.

Motivering

Väldokumenterat preparat med god effekt vid behandling av anaeroba infektioner.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Larsson PG, Forsum U. Bacterial vaginosis - a disturbed bacterial flora and treatment enigma. APMIS 2005;113:305-16. PubMed 
  2. Oduyebo OO, Anolu RI, Ogunsola FT. The effects of antimicrobial therapy on bacterial vaginosis in non-pregnant women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. PubMed
  3. Eriksson K, Larsson PG, Nilsson M, Forsum U. Vaginal retention of locally administered clindamycin. APMIS. 2011;119(6):373-6. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi