Tillbaka

estradiol
Oestring

2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Atrofiska besvär i underlivet hos peri- och postmenopausala kvinnor

Förbehåll / Kommentar

God följsamhet, administreras var tredje månad. Lokal behandling.

Används utan gestagentillägg. Ökar inte risken för bröstcancer.

Pågående behandling med aromatashämmare som adjuvant behandling vid bröstcancer utgör den enda kontraindikationen.

Receptbelagt, ingår i läkemedelsförmånen.

Estradiol är miljöklassificerat. Estradiol bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Kliniskt effektiv lokal lågdosbehandling av vaginal atrofi och torrhet hos peri- och postmenopausala kvinnor.

Vaginalinlägg/vaginalring när patienten föredrar annat administrationssätt än vaginalkräm och vagitorier samt vid otillräcklig effekt av alternativa preparat. Kan med fördel användas tillsammans med prolapsring.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lethaby A, Ayeleke RO, Roberts H. Local oestrogen for vaginal atrophy in postmenopausal women (Review),  Cochrane Library 2016, Issue 8. Cochrane

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi