Tillbaka

noretisteron
Primolut-Nor

2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anovulatorisk blödning. Uppskjuta eller tidigarelägga menstruationen.

Förbehåll / Kommentar

Viss androgenicitet föreligger.

Noretisteron är miljöklassificerat.

Motivering

Syntetiskt gulkroppshormon med vissa androgena egenskaper som efter tillfällig behandling framkallar menstruation.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Cameron IT, Haining R, Lumsden MA, Thomas VR, Smith SK. The effects of mefenamic acid and norethisterone on measured menstrual blood loss. Obstet Gynecol 1990;76:85-8. PubMed
  2. Noble AD, Letchworth AT. Medical treatment of endometriosis: a comparative trial. Postgrad Med J 1979;55 Suppl 5:37-9. PubMed
  3. Barbieri RL, Hornstein MD. Endometriosis. Wilson EA (ed.) Blank Liss, Inc. New York 1987: 111-40.

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi