Tillbaka

ulipristal
Esmya

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av myom med måttliga till svåra symtom som rikliga blödningar.

Förbehåll / Kommentar

Annan orsak till vaginal blödning ska uteslutas. Preparatet är godkänt för intermittent behandling under tre månaders perioder med uppehåll under en menstruationscykel däremellan.

Preparatet kan ge endometrieförtjockning med specifik histologi. Ingen ökad malignitetsrisk har påvisats.

Ulipristal är miljöklassificerat.

Motivering

Esmya är en selektiv progesteronreceptormodulerare för behandling av måttliga till svåra symtom av myom, framför allt rikliga blödningar. Preparatet ges peroralt med snabbt insättande effekt avseende blödningar och orsakar inga östrogenbristsymtom till skillnad från alternativa preparat.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Esmya (ulipristalacetat). LmC. Information från Läkemedelsverket 2014:25(3). Läkemedelsverket
  2. Donnez J, Vázquez F, Tomaszewski J, Nouri K, Bouchard P, Fauser BC et al; PEARL III and PEARL III Extension Study Group. Long-term treatment of uterine fibroids with ulipristal acetate. Fertil Steril. 2014;101:1565-73. PubMed
  3. Donnez J, Tomaszewski J, Vázquez F, Bouchard P, Lemieszczuk B, Baró F et al; PEARL II Study Group. Ulipristal acetate versus leuprolide acetate for uterine fibroids. N Engl J Med. 2012;366:421-32. PubMed
  4. Donnez J, Tatarchuk TF, Bouchard P, Puscasiu L, Zakharenko NF, Ivanova T et al; PEARL I Study Group. Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery. N Engl J Med. 2012;366:409-20. PubMed
  5. Donnez J, Hudecek R, Donnez O, Matule D, Arhendt HJ, Zatik J et al. Efficacy and Safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids. Fertil Steril 2015;103:519-27. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi