Tillbaka

misoprostol
Cytotec

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Cervixmognad och uteruskontraktion i samband med spontan och inducerad abort.

Förbehåll / Kommentar

Effektiv behandling i kombination med mifepriston vid medicinsk abort, samt som monoterapi vid missfall och för cervixmognad vid kirurgisk abort.

Misoprostol är miljöklassificerat.

Motivering

Väl dokumenterad behandling vid medicinsk abort och för cervixdilatation vid kirurgisk abort.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kulier R, Gülmezoglu AM, Hofmeyr GJ, Cheng LN, Campana A. Medical Methods for first trimester abortion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD002855. Cochrane
  2. Crane JM, Bennett KA. A meta-analysis of controlled release prostaglandin for cervical ripening and labour induction. J SOGC. 2000;22:692-8. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi