Tillbaka

mifepriston
Mifegyne

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Förberedelse för behandling med prostaglandinanalog såsom misoprostol vid medicinsk abort, cervixdilatation vid kirurgisk abort samt förlossningsinduktion vid intrauterin fosterdöd.

Förbehåll / Kommentar

Effektivt vid kombinationsbehandling med misoprostol (Cytotec).

Miljörisk vid användning av mifepriston kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Antiprogesteron med väldokumenterad effekt. Effektiv behandling för avbrytande av graviditet i kombination med prostaglandinanalog.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kulier R, Gülmezoglu AM, Hofmeyr GJ, Cheng LN, Campana A. Medical methods for first trimester abortion. The Cochrane Library, 2004(2):CD002855. PubMed
  2. Crane JM, Bennett KA. A Meta-analysis of controlled release prostaglandin for cervical ripening and labour induction. JSOGC 2000;22:692-8. PubMed
  3. Ashok PW, Penny GC, Flett GM, Templeton A. An effective regimen for early medical abortion: a report of 2000 consecutive cases. Hum Reprod 1998;13:2962-5. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi