Tillbaka

follitropin alfa
Gonal-f

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ovulationsstimulering och kontrollerad hyperstimulering vid assisterad befruktning.

Förbehåll / Kommentar

Ska förskrivas och monitoreras av läkare med specialkunskap inom fertilitetsbehandling.

Subventioneras inte vid äggfrysning av sociala skäl.

Follitropin alfa bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Rekombinant framställt FSH-preparat med mycket väldokumenterad effekt. Användarvänlig injektionspenna.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Saz-Parkinson Z, López-Cuadrado T, Bouza C, Amate JM. Outcomes of new quality standards of follitropin alfa on ovarian stimulation: meta-analysis of previous studies. BioDrugs 2009;23:37-42. PubMed
  2. Jee BC, Suh CS, Kim YB, Kim SH, Moon SY. Clinical efficacy of highly purified hMG versus recombinant FSH in IVF/ICSI cycles: a meta-analysis. Gynecol Obstet Invest. 2010;70:132-7. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi