Tillbaka

misoprostol
Cytotec

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Cervixutmognad och uteruskontraktion i samband med abort, missfall och induktion av förlossning.

Förbehåll / Kommentar

Vid medicinsk abort ska preparatet kombineras med antiprogesteron.

Misoprostol är miljöklassificerat.

Motivering

Väldokumenterad effekt och förmånligt pris.


Utredningsmaterial och referenser

  1. R Kulier, AM Gülmezoglu, GJ Hofmeyr, LN Cheng, A Campana. Medical Methods for first trimester abortion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Cochrane
  2. Crane JM, Bennett KA. A meta-analysis of controlled release prostaglandin for cervical ripening and labour induction. J SOGC. 2000;22:692-8. PubMed
  3. Dodd JM, Crowther CA. Misoprostol for induction of labour to terminate pregnancy in the second or third trimester for women with a fetal anomaly or after intrauterine fetal death. Cochrane Database Systematic Reviews 2010 (4). PubMed
  4. Neilson JP, Gyte GM, Hickey M, Vazquez JC, Dou L. Medical treatments for incomplete miscarriage (less than 24 weeks). Cochrane Database Systematic Reviews 2010 (1). PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi