Tillbaka

oxytocin
Oxytocin Pilum

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Uteruskontraherande medel som används vid blödning efter förlossning och abort.

Förbehåll / Kommentar

Förstahandsmedel vid blödning.

Oxytocin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Väl dokumenterad och effektiv behandling.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Current Obstetrics and Gynecology. De Cherney AH, Nathan L Lange Medical Books 2003.
  2. Westhoff G, Cotter AM, Tolosa JE. Prophylactic oxytocin for the third stage of labour to prevent postpartum haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(10):CD001808. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi