Tillbaka

metylergometrin
Methergin

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Atonisk blödning efter förlossning.

Förbehåll / Kommentar

Andrahandsmedel. Kontraindicerat vid svår hypertoni, preeklampsi och obliterativ kärlsjukdom.

Metylergometrin är miljöklassificerat.

Motivering

Väl dokumenterad uteruskontraherande effekt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Current Obstetrics and Gynecology. De Cherney AH, Nathan L Lange. Medical Books 2003.
  2. McDonald SJ, Abbot JM, Higgins SP. Prophylactic ergometrine-oxytocin versus oxytocin for the third stage of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4, 2008. Cochrane

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi