Tillbaka

nomegestrol + estradiol
Zoely

2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare djup ventrombos och ökad trombosrisk som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom, pågående leversjukdom, könshormonberoende tumör, migrän med aura.

Kombinerade monofasiska preventivmetoder kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Då rekommenderas kontinuerligt intag av hormontabletter och de fyra hormonfria tabletterna i kartan kasseras. Om blödning uppstår kan 3–5 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt.

Ingår inte i läkemedelsförmånen och subventioneras inte av SLL till kvinnor under 26 år.

Estradiol och nomegestrol är miljöklassificerade. Estradiol bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Kombinerat p-piller som istället för syntetiskt etinylestradiol innehåller naturligt estradiol, vilket innebär en mindre stimulerande effekt på leverns proteinsyntes. Detta ger en teoretiskt lägre risk för bland annat tromboembolisk sjukdom men klinisk evidens saknas.

Monofasisk beredning som underlättar kontinuerligt intag av aktivt läkemedel för kvinnor som önskar reducera antalet blödningstillfällen. 

Mindre miljöpåverkan än för etinylestradiolinnehållande preventivmetoder.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mansour D, Verhoeven C, Sommer W, Weisberg E Taneepanichskul S, Melis GB et al. Efficacy and tolerability of a monophasic combined oral contraceptive containing nomegestrol acetate and 17β-oestradiol in a 24/4 regimen, in comparison to an oral contraceptive containing ethinylestradiol and drospirenone in a 21/7 regimen. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2011;16:430-43. PubMed
  2. Sitruk-Ware R, Nath A. Characteristics and metabolic effects of festrogen and progestins contained in oral contraceptive pills. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2013;27(1):13-24. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi