Tillbaka

etonogestrel + etinylestradiol
Nuvaring

2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Antikonception

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare djup ventrombos och ökad trombosrisk som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom, pågående leversjukdom, könshormonberoende tumör, migrän med aura.

Kombinerade monofasiska preventivmetoder kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan 3–5 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt. P-ringen kan användas under 3 veckor och därefter ersättas med en ny ring utan uppehåll om kvinnan önskar vara blödningsfri.

Ingår inte i läkemedelsförmånen, men subventioneras av SLL till kvinnor under 26 år.

Etonogestrel och etinylestradiol är miljöklassificerade. Etinylestradiol bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

P-ringar, både använda och oanvända, ska av miljöskäl lämnas in på apotek där de kasseras. 

Motivering

Kombinerad hormonell preventivmetod med lika god kontraceptiv effekt som förstahandsvalet (levonorgestrel+etinylestradiol) men med ett annat administrationssätt (vaginalring) som kan vara till fördel för vissa kvinnor.

Vaginalring som bytes en gång i månaden ger jämnare serumkoncentration och lägre totaldos av etinylestradiol jämfört med oral och transdermal administrering. Detta är även en fördel ur miljösynpunkt. Blödningskontrollen är minst lika bra som vid oral hormonell antikonception. God följsamhet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Roumen FJ, Apter D, Mulders TM, Dieben TO. Efficacy, tolerability and acceptability of a novel contraceptive vaginal ring releasing etonogestrel and ethinyl oestradiol. Hum Reprod 2001;16:469-75. PubMed
  2. van den Heuvel MW, van Bragt AJ, Alnabawy AK, Kaptein MC. Comparison of ethinylestradiol pharmacokinetics in three hormonal contraceptive formulations: the vaignal ring, the transdermal patch and an oral contraceptive. Contraception 2005;72:168-74. PubMed
  3. Milsom I, Lete I, Bjertnaes A, Rokstad K, Lindh I, Gruber CJ et al. Effects on cycle control and bodyweight of the combined contraceptive ring, NuvaRing, versus an oral contraceptive containing 30 mikrogram ethinyl estradiol and 3 mg drospirenone. Hum Reprod 2006;21:2304-11. PubMed
  4. Lete I, Doval JL, Pérez-Campos E, Lertxundi R, Correa M, de la Viuda E et al. Self-described impact of noncomplicance among users of a combined hormonal contraceptive method. Contraception 2008;77:276-82. PubMed
  5. Roumen FJ. Review of the combined contraceptive vaginal ring, NuvaRing. Ther Clin Risk Manag 2008;4:441-51. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi