Tillbaka

levonorgestrel
Norlevo

2017-12-14 Expertråd obstetrik och gynekologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Postkoital antikonception för användning inom 3 dygn efter oskyddat samlag eller efter att någon preventivmetod misslyckats.

Förbehåll / Kommentar

Ju tidigare intag efter oskyddat samlag, desto bättre effekt. 

Skyddseffekten kan minska vid hög kroppsvikt.

Levodonna och Postinor är alternativa preparat till Norlevo. De ingår dock inte i samma utbytesgrupp som Norlevo enligt Läkemedelsverket. Inget av dessa preparat ingår i läkemedelsförmånen. Receptfritt.

Levonorgestrel är miljöklassificerat.

Motivering

Andrahandspreparat med dokumenterad effekt upp till 3 dygn efter oskyddat samlag medan förstahandspreparatet Ellaone är effektivt upp till 5 dygn efter samlag.

Hormonella preventivmetoder kan påbörjas omgående efter användning av Norlevo.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Antikonception. Information från Läkemedelsverket 2014;25(2):14–28. Läkemedelsverket
  2. Cheng L, Che Y, Gülmezoglu AM. Interventions for emergency contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 15;(8)
  3. Dunn S, Guilbert E, Lefebvre G, Allaire C, Arneja J, Birch C et al. Emergency contraception. J Obstet Gynaecol Can. 2003;25:673-9, 680-7; quiz 688-90. PubMed
  4. Muller AL, Llados CM, Croxatto HB. Postcoital treatment with levonorgestrel does not disrupt postfertilization events in the rat. Contraception. 2003;67:415-9. PubMed
  5. Webb AM. Emergency contraception. BMJ. 2003;326:775-6. PubMed
  6. Glasier A, Cameron ST, Blithe D, Scherrer B, Mathe H, Levy D et al. Can we identify women at risk of pregnancy despite using emergency contraception? Data from randomized trials of ulipristal acetate and levonorgestrel. Contraception. 2011 Oct;84(4):363-7. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för obstetrik och gynekologi