Tillbaka

liotyronin
Liothyronin

2017-12-14 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

Inför tyreoideascintigrafi vid uppföljning av tyreoideacancer, vid utredning av tyreoideahormon resistens och i speciella fall som tillägg till tyroxin vid hypotyreos.

Förbehåll / Kommentar

Evidensen för kombinationsbehandling T3+T4 är otillräcklig och bör endast initieras av, eller i samråd med specialist i endokrinologi. Liotyronin (T3) tas därför inte upp på Kloka Listan.

Motivering

Levotyroxin (T4) är förstahandsbehandling vid hypotyreos. Hos patienter med kvarvarande symtom på hypotyreos trots normalisering av tyreoideahormon under behandling med T4, har kombinationsbehandling T3+T4 i några studier visat att patienterna förbättras i symtomen. Evidensen är dock otillräcklig och kombinationsbehandling är att betrakta som experimentell. Kombinationsbehandling bör endast initieras av, eller i samråd med specialist i endokrinologi.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Wiersinga WM, Duntas L, Fadeyev V, Nygaard B, Vanderpump MPJ. 2012 ETA guidelines: The use of L-T4+L-T3 in the treatment of hypothyroidism. Eur Thyreoid J 2012; 1:55-71. PubMed
  2. Perros P. European Thyroid Association Guidelines on L-T4+L-T3 Combination for hypothyroidism: A Weary Step in the right direction. Eur Thyreoid J 2012; 1:51-4. PubMed  Fulltext

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar