Tillbaka

levotyroxin
Levaxin

2017-12-14 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypotyreos av alla former.

Förbehåll / Kommentar

Används för att behandla hypotyreos eller förebygga hypotyreosutveckling vid tyreostatikabehandling. En försiktig och noggrann, inte för snabb, upptitrering av dosen och en kontinuerlig uppföljning av behandlingen rekommenderas. Annars föreligger risk för exempelvis översubstitution. Det är särskilt viktigt med låg dos vid behandlingsstart hos äldre med hjärtsjukdom och uttalad hypotyreos.

Dosanpassning ska ske under graviditet, oftast finns behov av dosökning redan i tidig graviditet.

Det finns två sköldkörtelhormonpreparat med  tyroxin (T4), Levaxin och Euthyrox. Vid eventuellt preparatbyte rekommenderas medicinsk uppföljning. Bioekvivalens mellan preparaten har inte visats. För Levaxin anges styrkan i hur mycket levotyroxin som tabletten innehåller, för Euthyrox i mängd levotyroxinnatrium.

Levotyroxin är miljöklassificerat. 

Motivering

Livsviktig substitutionsbehandling.

Något bättre sortimentsbredd för Levaxin än för Euthyrox. Medicinsk uppföljning krävs vid preparatbyte till Euthyrox.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Smith RM. Thyroid disorders Br Med J 1970 ; 1:5698: 745-8. PubMed, Fulltext
  2. Evered D. Hypothyroidism. Br Med J 1972 Jan 29;1(5795): 290-3. PubMed, Fulltext
  3. Läkemedelsverket, Läkemedelsboken, Hallengren B. Tyreoideasjukdomar.
  4. Läkemedelsverket. Levaxin och Euthyrox. Information från läkemedelsverket 2004:4:9. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar