Tillbaka

insulin lispro
Humalog

2017-12-14 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

För behandling av insulinkrävande diabetes mellitus

Förbehåll / Kommentar

Innehåller insulin lispro, en direktverkande insulinanalog.  

Kan ges till vuxna och barn i alla åldrar.

Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Direktverkande måltidsinsulin som ges strax före måltid.

Direktverkande insulinanaloger ger en något bättre livskvalitet och färre allvarliga hypoglykemier men endast marginella fördelar vad gäller HbA1c jämfört med snabbverkande humaninsulin

Bra sortimentsbredd, finns i injektionsflaska, cylinderampull och förfylld injektionspenna (KwikPen). Vid val av preparat är acceptans och hanterbarhet av injektionshjälpmedel avgörande.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Vignatis L. Diabetes 1995;44 (suppl I):229A 
  2. Andersson J. Diabetologia 1994;37 (suppl I): A169
  3. Socialstyrelsen. Riktlinjer för diabetesvård. Nationella riktlinjer 2017

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar