Tillbaka

insulin, aspart
Novorapid

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Insulinkrävande diabetes mellitus.

Förbehåll / Kommentar

NovoRapid innehåller insulin aspart, en direktverkande insulinanalog, som absorberas mycket snabbt. Kan därför ges i direkt anslutning till måltid. Dock något kortare effektduration jämfört med snabbverkande humaninsulin.

Kan ges till både vuxna och barn. Dokumentation finns från 2 års ålder.

Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Direktverkande insulinanalog som kan ges i direkt anslutning till måltid.

Direktverkande insulinanaloger ger en något bättre livskvalitet och färre allvarliga hypoglykemier men endast marginella fördelar vad gäller HbA1c jämfört med snabbverkande humaninsulin.

Brett sortiment, finns som cylinderampull Penfill, förfylld injektionspenna FlexPen och injektionsflaska. Vid val av preparat är acceptans och hanterbarhet av injektionshjälpmedel avgörande.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lindholm A, McEwen J, Riis AP. Improved postprandial glycemic control with insulin aspart. A randomized double-blind cross-over trial in type 1 diabetes. Diabetes Care 1999;22:801-5. PubMed
  2. Home PD, Lindholm A, Hylleberg B, Round P. Improved glycemic control with insulin aspart: a multicenter randomized double-blind crossover trial in type 1 diabetic patients. UK Insulin Aspart Study Group. Diabetes Care 1998;21:1904-9. PubMed
  3. Socialstyrelsen. Riktlinjer för diabetesvård. Nationella riktlinjer 2017

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar