Tillbaka

kolekalciferol
Detremin

2017-12-14 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

Behandling av D-vitaminbrist.  

Förbehåll / Kommentar

D-vitaminbrist behandlas med prohormonet D-vitamin. Det animala vitamin D3 (kolekalciferol) har högre bioaktivitet än det vegetabiliska vitamin D2 (ergokalciferol).

Riskfaktorer för D-vitaminbrist (definierat som <25 nmol/l 25-hydroxy-vitamin D i serum) är framför allt bristande solexponering, täckande klädsel, mörk hud, hög ålder och malabsorption.

Vid njursvikt behövs ofta aktivt D-vitamin (alfakalcidol eller kalcitriol), denna behandling handläggs av njurmedicinare. Aktivt D-vitamin ges även till patienter med hypoparatyreoidism.

Motivering

Upptas ej.

Hantering av droppar kan innebära problem att korrekt följa angiven dosering.

Flaskan ska hållas stilla, rakt upp och ned. Det kan ta omkring 10 sekunder till första droppen. De efterföljande dropparna kommer något snabbare. Dropparna tas företrädesvis med hjälp av en sked.  Flaskan ska förvaras i ytterkartongen på grund av ljuskänslighet.

Detremin är flytande vitamin D3 i högre koncentration än receptfria D-vitamindroppar. Vid D-vitaminbrist behövs vid initial behandling ofta relativt höga doser D-vitamin, ofta 1 000 till 4 000 enheter D-vitamin per dag. Efter den intitala behandlingen kan lägre doser räcka.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium; Ross AC, Taylor CL, Yaktine AL, Del Valle HB, editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011. PubMed Fulltext
  2. Melhus H, Michaelsson K. Vitamin D och hälsa: Evidensbristen är det stora problemet. Läkartidningen 2012:12; 604-5. Läkartidningen
  3. Rosen CJ, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK, Durazo-Arvizu RA et al. IOM committee members respond to Endocrine Society vitamin D guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(4):1146-52. PubMed 
  4. Vårdinformation i StorStockholm. Viss 

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar