Tillbaka

järnkarboxymaltos
Ferinject

2017-12-14 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Järnbristanemi

Förbehåll / Kommentar

Ferinject har begränsad subvention.

Järnkarboxymaltos bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Priset för Ferinject är betydligt högre än för Venofer och AUP är cirka 20 procent högre jämfört med Monofer, som är likvärdigt i effekt, säkerhet och användningsområde. Även det upphandlade priset vid rekvirering är lägre för Monofer än för Ferinject 2018. Med anledning av prisskillnaden gentemot Monofer utgår Ferinject från Anemiavsnittet i Kloka Listan 2018.

Medelkostnaden för 1 DDD parenteralt järn vid receptförskrivning var 313,3 kr för Monofer och 384,5 kr för Ferinject, för läkemedel uthämtade på recept Sverige augusti 2017. Ferinject var således drygt 20 procent dyrare.

Monofer kan ges i högre dos än Ferinject, vid ett och samma tillfälle, vilket kan innebära färre sjukvårdsbesök vid behandling av järnbrist. Då risken för överkänslighetsreaktion ökar med antalet administreringar innebär färre administreringar en fördel.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Muñoz M, Gómez-Ramírez S, García-Erce JA. Intravenous iron in inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2009;15:4666-74. PubMed
  2. Bayraktar UD, Bayraktar S. Treatment of iron deficiency anemia associated with gastrointestinal tract diseases. World J Gastroenterol 2010;16:2720-25. PubMed
  3. Kulnigg S, Stoinov S, Simanenkov V, Dudar L, Karnafel W, Garcia LC et al. A Novel Intravenous Iron Formulation for Treatment of Anemia in Inflammatory Bowel Disease: The Ferric Carboxymaltose (FERINJECT) Randomized Controlled Trial. Am J Gastroenterol 2008;103:1182-92. PubMed
  4. Evstatiev R, Alexeeva O, Bokemeyer B et al; FERGI Study Group. Ferric carboxymaltose prevents recurrence of anemia in patients with inflammatory bowel disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013;3:269-77. PubMed
  5. Wilson PD, Hutchings A, Jeans A, Macdougall IC. An analysis of the health service efficiency and patient experience with two different intravenous iron preparations in a UK anaemia clinic. J Med Econ. 2013;16:108-14. PubMed
  6. Beigel F, Löhr B, Laubender RP, Tillack C, Schnitzler F, Breiteneicher S et al. Iron status and analysis of efficacy and safety of ferric carboxymaltose treatment in patients with inflammatory bowel disease. Digestion. 2012;85:47-54. PubMed
  7. Evstatiev R, Marteau P, Iqbal T, et al, FERGI Study Group. FERGIcor, a randomized controlled trial on ferric carboxymaltose for iron deficiency anemia in inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2011;141:846-53. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar