Tillbaka

järnisomaltosid
Monofer

2017-12-14 Expertråd gastroenterologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anemi

Förbehåll / Kommentar

Trevärt järn. Monofer ges endast intravenöst som injektion eller infusion.

Monofer är godkänt för behandling av vuxna.

Monofer är ett järnpreparat som godkänts av Läkemedelsverket 2010. 

Järnisomaltosid bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Monofer kan ges i högre dos än Ferinject, vid ett och samma tillfälle, vilket kan innebära färre sjukvårdsbesök vid behandling av järnbrist. Då risken för överkänslighetsreaktion ökar med antalet administreringar innebär färre administreringar en fördel [1-4]. Det upphandlade priset 2018 för Monofer är något lägre än för Ferinject. Även priset vid receptförskrivning är lägre än för Ferinject.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Produktresumé Monofer (järn(III)isomaltosid 1000)Pharmacosmos 2015-11-20 FASS
  2. Produktresumé Ferinject (järnkarboxymaltos) Vifor Pharma 2016-07-01 FASS
  3. Kalra PA, Bhandari S. Efficacy and safety of iron isomaltoside (Monofer(®)) in the management of patients with iron deficiency anemia. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2016 Mar 10;9:53-64 PubMed
  4. Reinisch W, Altorjay I, Zsigmond F, Primas C, Vogelsang H, Novacek G et al. A 1-year trial of repeated high-dose intravenous iron isomaltoside 1000 to maintain stable hemoglobin levels in inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol. 2015;50:1226-33 PubMed

Bedömning utförd av

,