Anemi

.

.

Behepan, Betolvex Betolvidon

tablett

Folsyra ..., Folvidon 5 mg
Folacin 1 mg

I första hand - peroral behandling

Duroferon

depottablett

Vid sväljsvårigheter

Niferex

orala droppar

Peroral behandling saknar effekt vid aktiv inflammatorisk systemsjukdom.

I andra hand - intravenös behandling

Vid kortare behandlingsintervall och låg dos (<200 mg)

Venofer

inj

Vid längre behandlingsintervall och hög dos (>500 mg)

Monofer

inj

 

Renal anemi, se avsnittet Njursjukdomar.