Tillbaka

ipratropium
Atrovent Nasal

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypersekretion

Förbehåll / Kommentar

Registrerat 960412.

Ipratropium är miljöklassificerat.

Motivering

Hos patienter med allergisk och/eller idiopatisk rinit där besvär med hypersekretion dominerar och där behandling med lokal nasal steroid inte gett fullgod effekt, kan behandling med antikolinergikum, ipratropium, prövas. Starta med den lägre styrkan 21 mikrogram per dos under 4-7 dagar. Om dålig/utebliven effekt öka till styrkan 42 mikrogram per dos.

Effekt inom 15 minuter efter tillförsel. Effektdurationen ökar dosberoende.

När effekten av ipratropiumbromid nässpray studerades på metakolininducerad hypersekretion från näsan inträdde effekten inom 15 minuter. För en dos på 42 mikrogram gick effekten förlorad inom 3 timmar, medan effekten kvarstod i 6 timmar för en dos på 168 mikrogram.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Georgitis JW, Banov C, Boggs PB, Dockhorn R, Grossman J, Tinkelman D et al. Ipratropium bromide nasal spray in non-allergic rhinitis: efficacy, nasal cytological response and patient evaluation on quality of life. Clin Exp Allergy. 1994;24:1049-55. PubMed 
  2. Wagenmann M, Baroody FM, Jankowski R, Nadal JC, Roecker-Cooper M, Wood CC et al. Onset and duration of inhibition of ipratropium bromide nasal spray on methacholine-induced nasal secretions. Clin Exp Allergy. 1994;24:288-90. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar