Tillbaka

vilanterol + umeklidinium
Anoro

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

-

Motivering

Fast kombination av vilanterol och umeklidinium i Eliptainhalator. 

Det finns andra LAMA med mer väldokumenterad effekt på exacerbationer varför kombinationen med vilanterol inte upptas på Kloka Listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Maleki-Yazdi MR, Kaelin T, Richard N, Zvarich M, Church A.. Efficacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary disease: results of a 24-week, randomized, controlled trial. Resp Med. 2014;108:1752–60. PubMed
  2. Anzueto A et al. Am J Respir Crit Care Med 2013; 187: A4268.
  3. Decramer M et al. Eur Respir J 2013;42(Suppl 57):751s.
  4. Donohue JF, Maleki-Yazdi MR, Kilbride S, Mehta R, Kalberg C, Church A. Efficacy and safety of once-daily umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg in COPD. Respir Med 2013;107:1538–46. PubMed 
  5. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  6. NICE [ESNM49] Chronic obstructive pulmonary disease: umeclidinium/vilanterol combination inhaler (Anoro Ellipta). NICE

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar