Tillbaka

indakaterol
Onbrez Breezhaler

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bronkvidgande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Förbehåll / Kommentar

Registrerat 2009-11-30.

Indakaterol är miljöklassificerat.

Motivering

Indakaterol är en LABA som tas en gång per dag. Indakaterol har dokumenterade positiva effekter på exacerbationer (NNT på ett år 29), symtom och livskvalitet.  

Den bronkdilaterande effekten sätter in inom 5 minuter och varar i 24 timmar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Chapman KR, Rennard SI, Dogra A, Owen R, Lassen C, Kramer B. Long-term safety and efficacy of indacaterol, a long-acting beta2-agonist, in subjects with COPD. Chest. 2011;140:68-75. PubMed
  2. Wang J, Nie B, Xiong W, Xu Y. Effect of long-acting beta-agonists on the frequency of COPD exacerbations: a meta-analysis. J Clin Pharm Ther. 2011; doi:10.1111/j.1365-2710.2011.01285.x. PubMed 
  3. Indacaterol. A long-acting beta-2 agonist, no advantages in COPD. Prescrire 2011;20:201-5. PubMed
  4. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD
  5. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL,Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar