Tillbaka

salbutamol
Airomir

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bronkobstruktion

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Salbutamol är miljöklassificerat.

Airomir Teva inhalationsspray är registrerat 960403

Motivering

Salbutamol är ett väldokumenterat snabbverkande bronkvidgande medel vars effekt sätter in inom ett par minuter. Inhalationsbehandling med salbutamol har visats ha bättre effekt på lungfunktionen än intravenös tillförsel. Vid KOL-exacerbationer saknas kontrollerade studier som har undersökt effekten av inhalerade kortverkande beta-2-agonister med eller utan kortverkande antikolinergika. Salbutamol är dock väl använd vid KOL-exacerbationer och rekommenderas både nationella och internationella vårdprogram liksom i t.ex. GOLD.

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator samt är billig och enkel att använda.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning. SBU-rapport nr 151; 2000. SBU
  2. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL,Läkemedelsverket
  3. Griffiths B, Ducharme FM. Combined inhaled anticholinergics and short-acting beta2-agonists for initial treatment of acute asthma in children. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(8):CD000060. PubMed 
  4. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar