Tillbaka

glykopyrron
Seebri Breezhaler

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Långverkande antikolinergikum bör inte användas tillsammans med ipratropium på grund av betydande risk för dosberoende antikolinerga biverkningar så som urinretention och muntorrhet.

Glykopyrron är miljöklassificerat.

Godkänt 2012-09-28.

Motivering

Läkemedlet är ett långverkande antikolinergikum för inhalation en gång dagligen vid KOL.

Glykopyrron har dokumenterad positiv effekt på symtom, livskvalitet och exacerbation. Den bronkdilaterande effekten sätter in inom 5 minuter.

NNT är 13-15 jämfört med placebo avseende exacerbationer på ett år.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL, Läkemedelsverket
  2. D'Urzo A, Ferguson GT, van Noord JA, Hirata K, Martin C, Horton R et al. Efficacy and safety of once-daily NVA237 in patients with moderate-to-severe COPD: the GLOW1 trial. Respir Res 2011;12:156. PubMed
  3. Kerwin E, Hébert J, Gallagher N, Martin C, Overend T, Alagappan VK et al. Efficacy and safety of NVA237 versus placebo and tiotropium in patients with COPD: the GLOW2 study. Eur Respir J 2012;40:1106–14. PubMed
  4. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). GOLD
  5. Kew KM, Dias S, Cates CJ. Long-acting inhaled therapy (beta-agonists, anticholinergics and steroids) for COPD: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(3):CD010844. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar