Tillbaka

roflumilast
Daxas

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Vid behandling med roflumilast har patienter från 75 års ålder en ökad risk för sömnstörningar.

Roflumilast är miljöklassificerat.

Registrerat 2010-07-05.

Motivering

Roflumilast har liten effekt på lungfunktionen (FEV1), men har ingen signifikant effekt på symtom eller hälsorelaterad livskvalitet. Effekt på lungfunktionen är påvisbar efter 4 veckor. Roflumilast rekommenderas som tillägg till inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister/långverkande antikolinergika endast till KOL-patienter med upprepade exacerbationer (≥ 2/år), FEV1 < 50 % av förväntat och kronisk bronkit. Roflumilast förebygger exacerbationer (NNT för PDE4-hämmare på ett år = 20) hos denna selekterade patientgrupp.

Följs särskilt upp med avseende på gastrointestinala och psykiska biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  2. Chong J, Leung B, Poole P. Phosphodiesterase 4 inhibitors for chronic obstructive pulmonary disease.Cochrane Database Syst Rev. 2013;11:CD002309. PubMed
  3. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). GOLD
  4. Luo J, Wang K, Liu D, Liang BM, Liu CT. Can roflumilast, a phosphodiesterase-4 inhibitor, improve clinical outcomes in patients with moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease? A meta-analysis. Respir Res. 2016;17:18. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar