Tillbaka

budesonid + formoterol
Bufomix Easyhaler

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Inhalationssteroider vid KOL har visats öka risken för lunginflammation.

Budesonid och formoterol är miljöklassificerade.

Registrerat 2014-05-15.

Motivering

Bufomix Easyhaler  innehåller en kombination av inhalationssteroiden budesonid och den långverkande beta-2-stimuleraren formoterol. Den bronkvidgande effekten sätter in inom 1-3 minuter och kvarstår i ca 12 timmar.

Kombinationen budesonid och formoterol reducerar antalet exacerbationer med 20–30 procent jämfört med endast formoterol. Patienter med astma-bakgrund bedöms utgöra en viktig del av de KOL-patienter som har nytta av inhalationssteroider.

Läkemedlet är indicerat på KOL-indikationen vid täta exacerbationer (GOLD C & D). Inhalatorn är användarvänlig och läkemedlet finns även rekommenderat på astma-indikation på Kloka Listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning. SBU-rapport nr 151; 2000. SBU
  2. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket
  3. O'Byrne PM, Barnes PJ, Rodriguez-Roisin R, Runnerstrom E, Sandstrom T, Svensson K et al. Low dose inhaled budesonide and formoterol in mild persistent asthma: the OPTIMA randomized trial. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:1392–7. PubMed
  4. Ni Chroinin M, Greenstone IR, Danish A, Magdolinos H, Masse V, Zhang X, et al. Long-acting beta2-agonists versus placebo in addition to inhaled corticosteroids in children and adults with chronic asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews. (4):CD005535, 2005. PubMed
  5. Pauwels RA, Lofdahl CG, Postma DS, Tattersfield AE, O'Byrne P, Barnes PJ et al. Effect of inhaled formoterol and budesonide on exacerbations of asthma. Formoterol and Corticosteroids Establishing Therapy (FACET) International Study Group. N Engl J Med. 1997;337:1405-11. PubMed
  6. 6. Juniper EF, Svensson K, O'Byrne PM, Barnes PJ, Bauer CA, Lofdahl CG et al. Asthma quality of life during 1 year of treatment with budesonide with or without formoterol. Eur Respir J. 1999;14:1038-43. PubMed
  7. Ducharme FM, Ni Chroinin M, Greenstone I, Lasserson TJ. Addition of long-acting beta2-agonists to inhaled steroids
  8. versus higher dose inhaled steroids in adults and children with persistent asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. PubMed
  9. Ducharme FM, Ni Chroinin M,Greenstone I, Lasserson TJ. Addition of long-acting beta2-agonists to inhaled corticosteroids versus same dose inhaled corticosteroids for chronic asthma in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 5. PubMed
  10. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar