Tillbaka

beklometason + formoterol
Innovair

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Innovair är indicerad för regelbunden behandling av bronkialastma, steg 3 samt för symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 < 50% av förväntat normalvärde) och med upprepade exacerbationer och som har betydande symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare

Registrerat 2008-07-03.

Beklometason och formoterol är miljöklassificerade.

Godkänt från 18 år.

Motivering

Expertrådet förordar generellt pulverinhalatorer. Kombinationen budesonid/formoterol är väldokumenterad och det finns omfattande klinisk erfarenhet av användning av budesonid-formoterol både i fast dosering och som både underhålls- och symtomlindrande behandling (s.k. MART, maintenance and reliever therapy). Innovair är den enda fasta kombination i sprayform som är godkänd för MART, men expertrådets bedömning är att den patientgrupp som behöver MART i sprayform är så liten att det inte motiverar en plats på Kloka Listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Müller V, Gálffy G, Eszes N, Losonczy G, Bizzi A, Nicolini G et al. Asthma control in patients receiving inhaled corticosteroid and long-acting beta2-agonist fixed combinations. A real-life study comparing dry powder inhalers and a pressurized metered dose inhaler extrafine formulation. BMC Pulm Med. 2011;11:40. PubMed
  2. Papi A, Paggiaro PL, Nicolini G, Vignola AM, Fabbri LM. Beclomethasone/formoterol versus budesonide/formoterol combination therapy in asthma. Eur Respir J. 2007;29:682-9. PubMed
  3. Papi A, Paggiaro PL, Nicolini G, Vignola AM, Fabbri LM. Beclomethasone/formoterol vs fluticasone/salmeterol inhaled combination in moderate to severe asthma. Allergy. 2007;62:1182-8. PubMed
  4. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma. GINA

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar