Tillbaka

terbutalin
Bricanyl Turbuhaler

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Läkemedlet bör endast ordineras att tas vid behov. Hög användning av luftrörsvidgare är ett varningstecken på underbehandling. Läkemedlet är förbjudet enligt idrottens dopningsregler.

Terbutalin är miljöklassificerat.

Registrerat 920214.

Motivering

Terbutalin för inhalation rekommenderas då den bronkdilaterande effekten är god samt biverkningarna är väl kända. Effekten sätter in inom några minuter. 

Terbutalin rekommenderas i andra hand då det finns andra beta-2-stimulerare i mer användarvänlig inhalator. Utbredd användning och långvarig erfarenhet motiverar att preparatet kvarstår.  


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid astma.. Läkemedelsverket 
  2. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning. SBU rapport nr 151; 2000. SBU 
  3. Rodrigo GJ, Nannini LJ. Comparison between nebulized adrenaline and beta2 agonists for the treatment of acute asthma. A meta-analysis of randomized trials. Am J Emerg Med. 2006;24:217-22. PubMed 
  4. Tonnesen F, Laursen LC, Evald T, Stahl E, Ibsen TB. Bronchodilating effect of terbutaline powder in acute severe bronchial obstruction. Chest. 1994;105:697-700. PubMed 
  5. Chandra P, Paliwal L, Lodha R, Kabra SK. Comparison of terbutaline and salbutamol inhalation in children with mild or moderate acute exacerbation of asthma. Indian J Pediatr. 2004;71:961-3. PubMed 
  6. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma. GINA
  7. Wadas dopinglista. Riksidrottsförbundet

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar