Tillbaka

budesonid
Giona Easyhaler

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

Behandling av astma med inhalationssteroid har en gynnsam effekt på såväl symtom som exacerbationsfrekvens hos barn och vuxna.

Barndosering för Giona Easyhaler finns från 6 år.

Budesonid är miljöklassificerat.

Registrerat 2004-07-09.

Motivering

Behandling av astma med inhalationssteroid har en gynnsam effekt på såväl symtom som exacerbationsfrekvens hos barn och vuxna. Preparatet är väl dokumenterat såväl vad gäller effekt som biverkningar. Effekten tilltar succesivt under de första behandlingsveckorna. 

Easyhaler är en användarvänlig inhalator med god sortimentsbredd.

 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation 2015. Läkemedelsverket
  2. Behandling av astma och KOL - en systematisk kunskapssammanställning, SBU-rapport nr 151; 2000. SBU 
  3. Schweisfurth H, Malinen A, Koskela T, Toivanen P, Ranki-Pesonen M; German Study Group. Comparison of two budesonide powder inhalers, Easyhaler and Turbuhaler, in steroid-naïve asthmatic patients. Respir. Med. 2002;96:599-606. PubMed  
  4. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma. GINA

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar