Tillbaka

desloratadin
Desloratadin …, Aerius, Dasselta

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Allergisk rinit

Förbehåll / Kommentar

Desloratadin finns som tabletter, munsönderfallande tabletter och oral lösning. Oral lösning finns godkänd från 1 år och munsönderfallande tabletter från 6 år.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Desloratadin är miljöklassificerat.

Godkännandedatum: 2001-01-15

Motivering

Desloratadin är den aktiva metaboliten av loratadin. Desloratadin är den enda antihistamin som finns i samtliga beredningsformer (tablett, munsöderfallande tablett och oral lösning), och expertrådet har inte kunnat finna evidens för någon effektskillnad mellan desloratadin och övriga antihistaminer. Desloratadin kvarstår därför på Kloka Listan.

Effekten sätter in inom 0,5-3 timmar och kvarstår i 24 timmar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Bachert C. A review of the efficacy of desloratadine, fexofenadine, and levocetirizine in the treatment of nasal congestion in patients with allergic rhinitis. Clin Ther 2009;31:921-44. PubMed 
  2. Seidman MD et al. Clinical Practice Guideline: Allergic Rhinitis Executive SummaryOtolaryngology–Head and Neck Surgery 2015, Vol. 152(2) 197–206. PubMed
  3. Geha RS, Meltzer EO. Desloratadine: a new nonsedating, oral antihistamine. J Allergy Clin Immunology 2001;107:751-62. PubMed
  4. Simons FE. Advances in H1-Antihistamines. N Engl J Med 2004;351:2203-17. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar