Tillbaka

prednisolon
Prednisolon ...

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Astma

Förbehåll / Kommentar

För akutbehandling/korttidsbehandling.

Långtidsbehandling liksom täta/frekventa kurer bör först ges efter särskilt övervägande.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Prednisolon är miljöklassificerat.

Registrerat 730831.

Motivering

Kliniskt väl beprövat preparat med välkänd effekt och biverkningsprofil.

Betametason påskyndar återhämtningen och motverkar återfall av astmaexacerbation.

Huvuddelen av de antiinflammatoriska effekterna anses vara medierade av påverkan på gentranskription via nukleära receptorer, och dessa effekter blir märkbara efter 6-8 timmar. Glukokortikoiderna beskrivs dock också kunna ha snabbt insättande effekter som medieras av membranbundna receptorer. Vasokonstriktion har föreslagits vara en snabb effekt som medieras av potentiering av noradrenerg neurotransmission t.ex. i luftvägskärl.

Prednisolons antiinflammatoriska potens är 4 och potens för natriumsparande 0,8 (om kortisol sätts till 1). Effektdurationen anges till intermediär, d.v.s. 12-36 timmar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation 2015. Läkemedelsverket
  2. Doseringsanvisningar Viss
  3. Goodman & Gilman's. The pharmacological basis of therapeutics, 11th ed. 2006. McGraw-Hill Companies Inc.
  4. Becker DE. Basic and Clinical Pharmacology of glucocorticosteroids. Anesth Prog 2013;60:25–32. PubMed
  5. Wanner A, Horvath G, Brieva JL, Kumar SD, and Mendes ES. Nongenomic Actions of Glucocorticosteroids on the Airway Vasculature in Asthma. Proc Am Thorac Soc 2004;1:235-8. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar