Andningsvägar

.

Vid långvariga besvär från näsa och bihålor har dagliga sköljningar av näshålan med koksaltlösning gynnsam effekt. Information om hjälpmedel kan fås på apotek. Lär patienten korrekt sprayteknik.

 

.

.

Vid långvariga besvär från näsa och bihålor har dagliga sköljningar av näshålan med koksaltlösning gynnsam effekt. Information om hjälpmedel kan fås på apotek. Lär patienten korrekt sprayteknik.

 

.

Nasala steroider är effektivare än perorala antihistaminer mot nästäppa.

ANTIHISTAMIN

Desloratadin …, Aerius Dasselta

NASAL STEROID

Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.

Mometason …, Mommox Nasonex

ÖGONDROPPAR

Vid milda besvär och som tillägg till farmakologisk behandling kan tårsubstitut lindra. Natriumkromoglikat har inte en omedelbar effekt. Behandlingen bör därför helst påbörjas före förväntad exponering för allergen och lämpar sig för de som har långdragna besvär. Vid kortvarig exponering kan antihistamin vara att föredra. Kombinationsbehandling med antihistamintabletter och ögondroppar mot allergi ger en additativ effekt.

I första hand

Lecrolyn, Lomudal
Lecrolyn Sine

I andra hand - vid otillräcklig effekt

Emadine

NASAL STEROID

Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.

Mometason …, Mommox Nasonex

LOKALT ANTIKOLINERGIKUM

Vid hypersekretion

Atrovent Nasal

NASAL STEROID

Mometason …, Mommox Nasonex

Hos patienter med återkommande akuta episoder av rinosinuit kan förebyggande behandling med nasal steroid prövas.

NASAL STEROID

Mometason …, Mommox Nasonex

Akut maxillarsinuit, Akut streptokocktonsillit, Recidiv av streptokocktonsillit, se rubriken Övre luftvägsinfektioner i avsnittet Infektioner.

Betametason ..., Betapred
Lär patienten att inhalera rätt! Läs mer »

Hälsosamma levnadsvanor
•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser.
      Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommenderad fysisk aktivitet vid
     astma, Fyss.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Astma behandlas på samma sätt som annars under graviditet och amning.

Spacer kan förskrivas som hjälpmedel vid spraybehandling. Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.

Se även:
Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo
Astma hos vuxna
, Viss
Läkemedelsbehandling vid astma, Läkemedelsverket

Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per vecka

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

I första hand

Buventol Easyhaler

I andra hand

Airomir

Spray (med spacer). Vid svårighet att hantera pulverinhalator.

Bricanyl Turbuhaler

Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka

Tillägg till steg 1

INHALATIONSSTEROIDER

I första hand

Giona Easyhaler

I andra hand

Alvesco

Spray (med spacer). Vid svårighet att hantera pulverinhalator.

Steg 3

Kvarstående astmabesvär

Det är viktigt att utvärdera effekten av inhalationssteroid innan långverkande beta-2-stimulerare (LABA) läggs till. Inhalationssteroid ska alltid behållas då LABA läggs till.

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA

I första hand

Bufomix Easyhaler

I andra hand

Flutiform

Spray (med spacer). Vid svårighet att hantera pulverinhalator.

Lär patienten att inhalera rätt! Läs mer »

Hälsosamma levnadsvanor

•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Gäller även föräldrar
     som röker. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommenderad fysisk aktivitet vid
     astma, Fyss.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas.

Spacer bör förskrivas som hjälpmedel vid spraybehandling. Till barn under 4 år bör även mask förskrivas. Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.

Se även:
Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo
Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar, Viss
Läkemedelsbehandling vid astma, Läkemedelsverket

Barn 6 månader - 6 år

Lindriga infektionsutlösta besvär

Airomir

Spray (med spacer)

Episodisk astma (cirka 10 dagars behandling)

Flutide Evohaler, Icsori

Spray (med spacer). Från 1 års ålder.

Montelukast …, Singulair

Utvärdera effekten av behandlingen. Om barnet fortfarande är obstruktivt efter cirka 10 dagars behandling bör barnläkare konsulteras.

Om behov av behandling föreligger mer än 4 gånger per år är kontakt med barnläkare indicerad.

Barn 7-17 år - Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per vecka

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

I första hand

Buventol Easyhaler

I andra hand

Airomir

Spray (med spacer). Vid svårighet att hantera pulverinhalator.

Barn 7-17 år - Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka

Tillägg till steg 1

Utvärdera effekten av behandlingen.

INHALATIONSSTEROID ELLER LEUKOTRIENRECEPTORANTAGONIST

I första hand

Giona Easyhaler
Montelukast …, Singulair

I andra hand

Flutide Evohaler, Icsori

Spray (med spacer). Vid svårighet att hantera pulverinhalator.


Barn 7-17 år - Steg 3

Vid kvarstående astmabesvär kontakta barnläkare.

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkel att använda och prisvärd.

I första hand

Airomir

Spray (med spacer)

Ipratropiumbromid ..., Atrovent

Spray (med spacer)

I andra hand

Salbutamol ..., Airomir Ventoline

Lösning för nebulisator

Atrovent, Ipraxa

Lösning för nebulisator

PERORALA STEROIDER

Betametason ..., Betapred
Prednisolon ...

 

Se även:
Astma – akut anfall, Viss
Akut astma hos barn och ungdomar – behandling i primärvården, Viss

Bedöm och behandla KOL efter symtom, FEV1 och exacerbationsfrekvens. Läs mer »

Hälsosamma levnadsvanor
•    Rökstopp bromsar sjukdomens progress och är den enskilt viktigaste åtgärden.
     Erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Fysisk aktivitet är viktigt vid alla stadier av sjukdomen. Fysisk
     aktivitet vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom
, Fyss.

Långverkande luftrörsvidgare är basen i läkemedelsbehandlingen. Målet med behandlingen är att minska symtomen, förhindra exacerbationer och förbättra livskvaliteten. För patienter som kan inhalera korrekt och med tillräcklig kraft är pulverinhalator att föredra, annars bör sprayinhalator med spacer prövas.

Se även:
KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Viss
Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL, Läkemedelsverket

Lär patienten att inhalera rätt! Läs mer »

Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo

GOLD A

GOLD A – lindriga eller sporadiska symtom

Vidbehovsmedicinering

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Buventol Easyhaler
Airomir

Spray (med spacer)

KORTVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM

Ipratropiumbromid ..., Atrovent

Spray (med spacer)

Bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum.

GOLD B

 

GOLD B – betydande symtom och FEV1 ≥50 %
GOLD C – lindriga eller sporadiska symtom och FEV1 <50 %

Betydande symtom

Underhållsbehandling

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Seebri Breezhaler
Spiriva

HandiHaler

Spiriva Respimat

Spray (med spacer)

I andra hand

LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA)

Onbrez Breezhaler
Serevent Evohaler

Spray (med spacer)

Kombination av LAMA och LABA kan övervägas.

 

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

.

GOLD C

Upprepade exacerbationer men lindriga symtom

Underhållsbehandling

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Seebri Breezhaler
Spiriva

HandiHaler

Spiriva Respimat

Spray (med spacer)

I andra hand

 

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

GOLD D

Upprepade exacerbationer och betydande symtom

I första hand

 

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

.

I andra hand - vid fortsatta exacerbationer

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Seebri Breezhaler
Spiriva

HandiHaler

Spiriva Respimat

Spray (med spacer)

tillsammans med

KOMBINATIONSPREPARAT LABA OCH STEROID

Bufomix Easyhaler
Salmeterol/Fluticasone ..., Seretide Evohaler

Spray (med spacer)

LAMA i monoterapi eller kombinationen LABA + steroid kan övervägas.

Specialiserad vård

Vid kronisk bronkit, ≥2 exacerbationer per år och och FEV1 <50 % av förväntat, tillägg av

Daxas

Akutbehandling/korttidsbehandling av KOL

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkel att använda och prisvärd.

I första hand

Airomir

spray (med spacer)

Ipratropiumbromid ..., Atrovent

spray (med spacer)

I andra hand

Salbutamol ..., Airomir Ventoline

Lösning för nebulisator

Atrovent, Ipraxa

Lösning för nebulisator

PERORALA STEROIDER

Betametason ..., Betapred
Prednisolon ...

 

Nedre luftvägsinfektioner, se avsnittet Infektioner.