Tillbaka

betametason
Betametason ..., Betapred tablett
Betapred inj

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anafylaxi

Förbehåll / Kommentar

Effekten kommer successivt under några timmar och är fullständig först efter något dygn. Effekten kommer ungefär lika snabbt genom nedsväljning av upplösta tabletter som via injektion varför patienter vid medvetande lika gärna kan ta tabletter.

Dosering:
Tabletter
< 6 år 6 tabletter
> 6 år 10 tabletter
Injektion
< 6 år 1 ml
> 6 år 2 ml

Betametason är miljöklassificerat.

Motivering

Betametason via injektion eller tabletter är välbeprövat för att motverka senreaktioner i samband med allergiska reaktioner och anafylaktisk chock. Effekt efter 2-3 timmar.

Kliniskt väl beprövat preparat med välkänd effekt och biverkningsprofil.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling 2015. Svenska föreningen för allergologi. SFFA
  2. Akut internmedicin. Janusinfo 

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar