Tillbaka

paracetamol
Paracetamol …, Alvedon, Pamol, Panodil, Paracut

2017-12-14 Expertråd geriatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nociceptiv smärta.

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderad maxdos till äldre är 1 gram 3 gånger dagligen vilket främst är baserat på klinisk erfarenhet. Doseringen av paracetamol bör utvärderas kontinuerligt och dosen sänkas när det akuta smärttillståndet så tillåter. Lägre dos än 3 gram dagligen är ofta tillräckligt. Slow release (SR) är inte anpassad till den lägre dygnsdosen. Tabletterna är större och svårare att svälja och effekten är möjligen något långsammare vid genombrottssmärta. Tabletterna kan heller inte krossas med bibehållen kinetik.

Vid överdos kan levertoxiska metaboliter ansamlas. Acetylcystein är antidot. Samtidig behandling med acetylcystein i terapeutiska doser påverkar inte den analgetiska effekten av paracetamol. Överdoseringar med paracetamol SR kräver extra vaksamhet med upprepade serumkoncentrationsmätningar och i vissa fall förlängd behandlingstid med acetylcystein. Vid överdosering ska Giftinformationscentralen alltid kontaktas.

Alvedon tablett med modifierad frisättning 665 mg utgick den 1 juni 2018, se nyhet på Janusinfo.

Se Använd depåberedning av paracetamol med försiktighet till äldre, Janusinfo

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Paracetamol är miljöklassificerat.

Motivering

Vid rekommenderade doser har paracetamol få biverkningar.

Dokumenterad smärtlindrande effekt. NNT (number needed to treat) för postoperativ smärta med 1 000 mg paracetamol är 3,6 (3,2–4,1). Vid behandling av artrossmärta minskar paracetamol smärtintensiteten med 4 av 100, placebokorrigerat. Effektmässigt är paracetamol sämre än COX-hämmare (NSAID). Kombination med till exempel ibuprofen resulterar i en bättre effekt vid akut smärta än preparaten var för sig.

Den smärtlindrande effekten av paracetamol vid ländryggssmärta skiljer sig inte från placebo enligt en metaanalys 2015.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Paracetamol översikt: Hyllested M, Jones S, Pedersen JL, Kehlet H. Comparative effect of paracetamol, NSAIDs or their combination in postoperative pain management: a qualitative review. Br J Anaesth 2002;88:199-214. PubMed
  2. Towheed T, Maxwell L, Judd M, Catton M, Hochberg MC, Wells GA. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2009. PubMed
  3. Ong CK, Seymour RA, Lirk P, Merry AF. Combining paracetamol (acetaminophen) with nonsteroidal antiinflammatory drugs: a qualitative systematic review of analgesic efficacy for acute postoperative pain. Anesth Analg. 2010 Apr 1;110(4):1170-9. PubMed
  4. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, Pinheiro MB, Lin CW, Day RO et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ. 2015 Mar 31;350:h1225. PubMed
  5. Moore RA, Derry S, Aldington D, Wiffen PJ.Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 28;(9):CD008659. PubMed
  6. Läkemedelsverket. Nya riktlinjer vid överdos med Alvedon 665 mg med modifierad frisättning. Nyhet 2016-06-29.

Bedömning utförd av

Expertrådet för geriatriska sjukdomar