Tillbaka

buprenorfin
Buprenorphine ..., Buprefarm, Bupremyl, Norspan

2017-12-14 Expertråd geriatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Opioidkänslig smärta

Förbehåll / Kommentar

Förbehåll / Kommentar
Plåster
Indikationen är  icke-cancer-relaterad nociceptiv smärta. Observera att full effekt uppnås efter 3 dagar. Rekommenderad startdos till äldre är 5 mikrog/tim. Profylax mot illamående kan övervägas under några dagar. Profylax mot förstoppning ges under hela behandlingsperioden.

Samtidig användning av opioider och bensodiazepiner eller andra läkemedel med sederande effekt bör undvikas. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nyligen utfärdat en stark varning mot att kombinera dessa läkemedelgrupper, baserat på ett antal studier kring läkemedelsrelaterade dödsfall i amerikanska material.

Buprenorfin plåster subventioneras endast för patienter som provat men inte tolererat oxikodon eller morfin i låg dos, alternativt när dessa läkemedel bedömts som olämpliga.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Buprenorfin är miljöklassificerat. Förbrukat plåster innehåller verksamt ämne och lämnas in till apoteket för kassering.

Motivering

Buprenorfin är en partiell opioidagonist, med en gynnsam säkerhetsprofil, när det finns behov av långverkande opioidanalgetikum i låg dos . Effekt och biverkningar bör utvärderas kontinuerligt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Alla studier på lågdoserat buprenorfinplåster, som registrerats i FDA:s databas ClinicalTrials.gov
  2. Artros hos äldre: Flexibel dos Norspan jämförbart med flexibel dos Kodein och paracetamol avseende effekt och biverkning. FDA:s databas ClinicalTrials.gov Artrossmärta: Norspan 20 microg/h jämförbart med oxikodon 5 mg x 4 avseende smärtlindring och biverkingar FDA:s databas, ClinicalTrials.gov
  3. Lumbago/ryggsmärta (low back pain): Norspan 20 microg/h lika effektivt och jämförbara biverkningar som 5 mg oxikodon var 6:e timme vid Low back pain. FDA:s databas, ClinicaltTrials.gov
  4. Lumbago/ryggsmärta (low back pain): Norspan är bättre än placebo. FDA:s databas, ClinicalTrials.gov

Bedömning utförd av

Expertrådet för geriatriska sjukdomar